PWN zuivert oppervlaktewater tot drinkwater, in Andijk, Heemskerk en in het duingebied. We zorgen er als duinbeheerder voor dat de duinen gezond blijven en dat we zuinig zijn op de rijkdom aan flora en fauna in het duin. Om dit nu en in toekomst te kunnen blijven doen is het belangrijk te investeren in zowel de infrastructuur van drinkwatervoorziening als de Noord-Hollandse duinen. Dit gebeurt op verschillende plekken in Noord-Holland.​